ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ " tutor " " โรงเรียนกวดวิชา "

โรงเรียนกวดวิชา ก่อนตัดสินใจ

โรงเรียนกวดวิชา-สถาบันกวดวิชา-สถาบันติวเตอร์

รวมโรงเรียนกวดวิชา

Monday, March 24, 2008

โรงเรียนกวดวิชา : สถาบันกวดวิชา นีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์

สถาบันกวดวิชา นีโอ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์
โรงเรียนกวดวิชา สถาบันกวดวิชา เข้ามหาวิทยาลัยสำหรับวิชาฟิสิกส์ โดยอาจารย์พิสิฏฐ์ วัฒนผดุงศักดิ์
http://www.geocities.com/neo_physics_center

โรงเรียนกวดวิชา : ฟิสิกส์ อาจารย์ไพ

ฟิสิกส์ อาจารย์ไพ
เปิดสอนฟิสิกส์เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ ไพ เพ็ญมาศ
http://www.geocities.com/physics_krupai/

โรงเรียนกวดวิชา : พีเค แมทช์ เฮ้าส์

พีเค แมทช์ เฮ้าส์
ศูนย์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษและพื้นฐานทางวิศวกรรม เปิดสอนสำหรั...
http://www.geocities.com/pk_math_house

โรงเรียนกวดวิชา : พรี-คาเดท เซ็นเตอร์

พรี-คาเดท เซ็นเตอร์
โรงเรียนกวดวิชา ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า (นักเ...
http://www.precadet-center.com

โรงเรียนกวดวิชา : บ้านเรียนรู้

บ้านเรียนรู้
โรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ระดับชั้นป.3 - ม.6 วิชาที่เปิดสอนคือ คณิต ภาษาไทย อังกฤษ ฯลฯ
http://www.banreanroo.com

โรงเรียนกวดวิชา : บีสมาร์ท แอนด์ บีจีเนียส

บีสมาร์ท แอนด์ บีจีเนียส
สถาบันสอนพิเศษ เน้นกวดวิชาสอนพิเศษให้กับนักเรียนชั้นประถมและมัธยมต้น ทั้งแบบเรียนตัวต่อตัว และเรี...
http://www.geocities.com/be_smart_center

โรงเรียนกวดวิชา : ติวเตอร์สยาม

ติวเตอร์สยาม
โรงเรียนกวดวิชา บริการสอนพิเศษตามบ้าน ข้อมูลด้านการเรียนการสอน หลักสูตร ค่าเรียน ทีมงานอาจารย์ที่...
http://www.tutorsiam.com